ทำบุญปีใหม่ 2563

นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้นิมนต์พระสงฆ์มาสวดเจริญพระพุทธคุณ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563