ยินดีต้อนรับอธิบดีกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์

ยินดีต้อนรับ นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และคณะ ได้มาเยี่ยมเยือนและให้คำแนะนำแก่สหกรณ์ พร้อมร่วมออกโรงทานสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดลำปาง