พิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาอาคาร Farmer Market

คณะกรรมการ ประธานกลุ่ม และเจ้าหน้ที่สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด เจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาอาคาร Farmer Market สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด เพื่อเป็นศิริมลคลในการดำเนินงานต่อไป