โครงการงานอุปสมบทภาคฤดูร้อนประจำปี 2561

ประมวลภาพ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัดสนับสนุนโครงการงานอุปสมบทภาคฤดูร้อนประจำปี 2561 วันที่ 2-9 เมษายน 2561 ณ วัดบ้านหล่ายหลวง