ถวายเทียนพรรษา ณ วัดม่อนหินขาว

คณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด นำโดยนางสาวสมคิด อุุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกณ์ และนางศรีลัดดา ฟูทำ ผู้ช่วยผู้จัดการ ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดม่อนหินขาว เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558