ยินดีต้อนรับรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มาให้คำแนะนำ การส่งเสริมอาชีพกับสมาชิก

ยินดีต้อนรับนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ได้มาให้คำแนะนำการส่งเสริมอาชีพ และการสร้างรายได้ให้สมาชิกสหกรณ์ เพื่อการกินดีอยู่ดีของมวลสมาชิก