มอบของขวัญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2564

ประธานกลุ่ม ผู้นำกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ได้ออกไปเยี่ยมเยือนคุณแม่ของชาวสหกรณ์ ที่อายุเกิน 65 ปี และมอบสิ่งของปันสุข เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564