เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯร่วมเป็นประธาน ในพิธีบรรพาอุปสมบทภาคฤดูร้อน ปี 2562

นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นประธานในพิธีบรรพาอุปสมบทภาคฤดูร้อน ปี 2562 รุ่นที่ 14 วันที่ 1-9 เมษายน 2562 ณ วัดบ้านหล่าย อ.สบปราบ จ.ลำปาง