ยินดีต้อนรับสหกรณ์จังหวัดตราด และสหกรณ์ร้านค้าตราด จำกัด

ยินดีต้อนรับชาวสหกรณ์ที่มาเยี่ยมเยือน นำโดย นายสนิท ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด และผู้อำนวยการฝ่ายกลุ่มงาน คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ร้านค้าตราด จำกัด