ร่วมทำบุญสืบชะตาสะเดาะเคราะห์

คณะกรรมการ,ผู้จัดการ,เจ้าหน้าที่ และนำรายชื่อสมาชิก สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ทุกท่าน ร่วมทำบุญสืบชะตาสะเดาะเคราะห์ ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด เพื่อเป็นศิริมงคล

หลังเสริจพิธี นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์ฯและเจ้าหน้าที่ ร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยล้านนา รดน้ำดำหัวขอขมา คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด และขอพร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป