สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ส่งมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจรให้แก่สหกรณ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ส่งมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ให้แก่สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด จำนวน 30,000 ต้น ตามโครงการส่งเสริมการผลิตฟ้าทะลายโจร ในสถาบันเกษตรกร