ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร/อาหารแห้ง ในโครงการ "ปันน้ำใจ...ให้น้องน้อย" ครั้งที่ 1

นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร/อาหารแห้ง สามเณรนักเรียน 104 รูป ณ โรงเรียนทิพย์ปาละวิทยานุสรณ์ วัดสามขา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ในโครงการ "ปันน้ำใจ...ให้น้องน้อย" ครั้งที่ 1 โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง