กิจกรรม "ป่ารักษ์น้ำ สู่ความยั่งยืน"

กิจกรรม "ป่ารักษ์น้ำ สู่ความยั่งยืน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา7 รอบ 12 สิงหาคม 2559