บริจาคข้าวสารช่วยเหลือประชาชน

สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดลำปาง ที่ช่วยเหลือแบ่งปันข้าวสารให้ผู้ที่ได้รับกระทบจากไวรัส Covid-19