มอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียน ประจำปี 2557-2558

มอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียน ประจำปี 2557-2558 วันที่ 8 พ.ค. 58 จำนวน 84 ทุน ทุนละ 1,000 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด