มอบของขวัญเนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม 2562

คณะกรรมการ ประธานกลุ่ม และเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ร่วมมอบของขวัญเนื่องในวาระวันแม่ 12 สิงหาคม 2562 สำหรับแม่ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป จำนวน 400 ราย