รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมสหกรณ์

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์, นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 15 และ 16, นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายบรรจง ชัยขุนพล สหกรณ์จังหวัดลำปางและคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงปลูกผักปลอดสารพิษของนางทองอิน แก้วปัน และฟาร์มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด จากนั้นได้ไปตรวจเยี่ยมชมสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด เพื่อรับฟังการดำเนินงานของสหกรณ์ พร้อมกันนี้ได้เยียมชมตลาดเกษตรกร (Farmers Market) ของสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด จ.ลำปาง