ยินดีต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ยินดีต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มาเยี่ยมเยือนแลกเปลี่ยนความรู้ การบริหารจัดการของสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน