ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ปีที่ 3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้