ร่วมงาน "ไมซ์เพื่อชุมชน มิติใหม่อุตสาหกรรมไมซ์"

นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสปราบ จำกัด และพนักงานสหกรณ์ ร่วมงาน "ไมซ์เพื่อชุมชน มิติใหม่อุตสาหกรรมไมซ์" เพื่อจัดแสดงและนำเสนอสินค้าของสหกรณ์ ให้แก่ผู้สื่อข่าว และบริษัทเอกชนต่างๆ