มอบของขวัญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2563

ประธานกลุ่ม ผู้นำกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ได้ออกไปเยี่ยมเยือนคุณแม่ของชาวสหกรณ์ จำนวน 490 ราย ที่อายุเกิน 65 ปี และมอบสิ่งของปันสุขเป็นมูลค่ารวม 245,000 บาท เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563