ยินดีต้อนรับคณะเกษตรกรจากอำเภอเถิน

ยินดีต้อนรับคณะเกษตรกร จากอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน "โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่"