ร่วมงานวันเกี่ยวข้าวอำเภอสบปราบ ปีการผลิต 2559 / 60

นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ร่วมงานวันเกี่ยวข้าวอำเภอสบปราบ ปีการผลิต 2559 / 60 ภายใต้โครงการ"รวมพลังแห่งความภักดี" ในอำเภอสบปราบ