มอบของขวัญผู้สูงอายุเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2561

คณะกรรม ประธานกลุ่ม และเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ร่วมมอบของขวัญผู้สูงอายุ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2561 จำนวน 402 ท่าน