มอบของขวัญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2565

คณะกรรมการ ประธานกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ได้ออกไปเยี่ยมเยือนและมอบของขวัญจากใจให้แม่ แก่คุณแม่ของชาวสหกรณ์ ที่อายุเกิน 65 ปี จำนวน 567 รายในปีนี้ เป็นจำนวนเงินรวม 277,830 บาท