มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง และสหกรณ์ในจังหวดลำปาง มอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย นายจำลอง สุเม็ง สมาชิกสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด รวมทั้งสิ้น 51,100 บาท