ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2567

นายประวัติ อินจันทร์ ประธานสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด พร้อมคณะกรรมการ นางพนัชกร เพชรชูช่วย ผู้จัดการสหกรณ์ฯ พร้อมผู้ช่วยผู้จัดการและหัวหน้าฝ่าย โดยมี นางนฤมล คำมาบุตร เจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดลำปาง ร่วมประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารสหกรณ์การเกตรสบปราบ จำกัด