คณะสหกรณ์การเกษตรลำทับ จำกัด ศึกษาดูงาน

คณะสหกรณ์การเกษตรลำทับ จำกัด ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด วันที่ 6 มกราคม 2558