เปิดอาคาร สบปราบฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต และศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน

เปิดเป็นทางการ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด

โดย นายแก้ว ตาคำปัญญา ประธานสหกรณ์การเกษตรสบปราบจำกัด นางสาว สมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด และสมาชิก 4,654 คน ร่วมเปิดอาคาร สบปราบฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต "Sobprab Farmers Market" และศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน "Farm Outlet"

ได้รับเกียรติจาก พณฯ สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด