มอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียน ประจำปี 2556-2557

วันที่ 30 มิ.ย. 57 นายประวัติ อินจันทร์ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด มอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2556-2557 จำนวน 84 ทุน ทุนละ 1,000 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท