ร่วมต้อนรับ และสนับสนุนอาหารกลางวันคณะนักปั่นจักรยาน

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2559 ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด นำโดยนางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ และสนับสนุนอาหารกลางวันคณะนักปั่นจักรยาน โครงการ “ลำปางรวมใจปั่นถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช