มอบของขวัญโรงเรียนในอำเภอสบปราบ ในวันเด็กแห่งชาติ 2565

สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด มอบของขวัญโรงเรียนในอำเภอสบปราบ จำนวน 10 โรงเรียน ในวันเด็กแห่งชาติ 2565