รางวัล GREEN PARTNERSHIP AWARD รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การดูแลพนักงาน

นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์การเกษตรสบปราบจำกัด รับรางวัล GREEN PARTNERSHIP AWARD รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การดูแลพนักงาน