มอบของขวัญเนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม 2560

เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ร่วมมอบของขวัญเนื่องในวาระวันแม่ 12 สิงหาคม 2560 สำหรับแม่ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป