ประมวลภาพ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 54

ประมวลภาพ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ครั้งที่ 54 โดยมีท่านเกษม ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบ เป็นประธานในพิธี ท่านสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดลำปาง, ผอ.ปิยนันท์ สาคร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ, แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน และตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ 350 คน เข้าร่วมในการปะชุมครั้งนี้ และขอขอบคุณ บริษัท FMWORLD ที่ได้มาสาธิตรถไถแทรกเตอร์และรถเกี่ยวข้าวให้แก่สมาชิกสหกรณ์