คณะเกษตรกรจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงาน

เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ นำคณะเกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มเตรียมการสหกรณ์ จำนวน 10 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด วันที่ 12 มกราคม 2559