ถ่ายทำรายการไมช์เพื่อชุมชน

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ได้มาถ่ายทำรายการไมช์เพื่อชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การประชุมสัมมนา เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างเม็ดเงินเข้าชุมชน แนะนำแหล่งท่องเที่ยว ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด