กิจกรรมเปิดตลาดไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1

นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว, นางอมรกัญ ปรากฏผล, นายวุฒิกร ม่วงสอน และนายธนกฤดิ ก๋าเงิน เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมกิจกรรมเปิดตลาดไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 ณ ห้างเซ็นทรัล จ.เชียงใหม่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556