เครือข่ายไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 ร่วมจัดนิทรรศการงานฤดูหนาวจังหวัดลำปาง ประจำปี 2557

เครือข่ายไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 กรมปศุสัตว์ ร่วมจัดนิทรรศการ งานฤดูหนาว จังหวัดลำปาง ประจำปี 2557 18-28 ธันวาคม 2557