ร่วมสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ 2563

นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ร่วมวางพานพุ่มสักการะ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 สดุดีพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง