“กษัตริย์เกษตร: กราบพระบาทถวายพระพร 5 ธันวาคม 2557” ภายใต้โครงการโรงเรียนข้าวและชาวนาสบปราบ จังหวัดลำปาง

“กษัตริย์เกษตร: กราบพระบาทถวายพระพร 5 ธันวาคม 2557” ภายใต้โครงการโรงเรียนข้าวและชาวนาสบปราบ จังหวัดลำปาง วันพฤหัสบดี ที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ แปลงเรียนรู้ บ้านฮ่องปุ๊สามัคคี ม.15 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 600 คน