งานปอยหลวงที่วัดศรีบุญเรือง

งานปอยหลวงที่วัดศรีบุญเรือง อ.สบปราบ จ.ลำปาง วันที่ 20 ม.ค. 2558