ประชุมกลุ่มสมาชิกบ้านสมัย

ประชุมกลุ่มสมาชิกบ้านสมัย จำนวน 198 รายและเข้าใหม่ 4 ราย