มอบของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562

วันที่ 11 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด นำของไปมอบให้โรงเรียน และ อบต. ในเขตพื้นที่ของอำเภอสบปราบ เพื่อร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2562