ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากจังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ครูอาจารย์ นักเรียน และสามเณร จากจังหวัดแพร่ เข้าศึกษาดูงานใน "โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์ในโรงเรียน"