อบรมการทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ

อบรมการทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ สมาชิกใหม่ จำนวน 99 รายของสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด วันที่ 12-13 มกราคม 2559