พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง "การผลิตและการจำหน่ายข้าวเปลือกที่ผ่านการรับรองระบบการผลิตข้าว GAP"

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง "การผลิตและการจำหน่ายข้าวเปลือกที่ผ่านการรับรองระบบการผลิตข้าว GAP" ระหว่าง สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด และ ตัวแทนเกษตรกรผู้ผลิตข้าว GAP อ.สบปราบ จ.ลำปาง ดำเนินการเชื่อมโยงโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง