มอบของขวัญผู้สูงอายุเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2563

คณะกรรมการ ประธานกลุุ่ม และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ได้ออกเยี่ยมและมอบของให้กำลังใจ สมาชิกของสหกรณ์ที่อายุเกิน 65 ปี จำนวน 450 ท่าน