ถ่ายทำรายการ "คนไทยหัวใจเกษตร"

นางสาว สมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด พร้อมกับสมาชิกกลุ่มผู้ปลุกผักปลอดภัยของสหกรณ์ ร่วมถ่ายทำรายการ "คนไทยหัวใจเกษตร" โดยทีมงาน Farm Chanel Thailand