ประชุมกลุ่มสมาชิกบ้านจัว

ประชุมกลุ่มสมาชิกบ้านจัว วันที่ 1 จำนวน 273 คน และวันที่ 2 จำนวน 239 คน